ตารางอบรม (สอนผ่าน zoom) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.


หลักสูตร Angular / Node.js / Express / MongoDB

ในหลักสูตรนี้ เราจะได้เรียนเขียน Web Application ด้วย Angular 16 และ Node.js ซึ่งใช้หลักการ MVC, Data Binding และ Dependency Injection ที่จะช่วยทำให้การเขียน web application ง่ายต่อการวิเคราะห์, บำรุงรักษา (Maintenance) และการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นระบบ (Modularity) ในกรณีที่อนาคต ระบบของเรามีขนาดใหญ่ขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น ต้องรองรับผู้ใช้งานมากขึ้น

ด้วยความสามารถของ Angular (frontend web framework) ซึ่งสามารถทำ 2-Ways Data Binding ได้ ทำให้เวปที่เราออกแบบสามารถทำงานได้เหมือน Mobile App ที่เป็นแบบ (Mutiple Views in Single Page) ที่ไม่ต้อง Reload/Redirect URL บน Browser ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนโหลดแอพทั้งหมดมารันทีเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไป re-load page ใหม่ทุกครั้ง

โดยการสือสารข้อมูลกับ Server, Angular 16 จะทำแบบ Asynchronus Communication (Promise Concept) โดยจะไม่เห็นการ refresh ของ Browser ซึ่งเหมือนเขียนด้วย Ajax ของ JQuery ที่มีความวุ่นวายและซับซ้อนมากกว่ามาก แต่ด้วย Angular 16 เราสามารถจัดการงานเหล่านี้ได้อย่างๆ ง่าย และโค้ดดูเป็นระบบ สะดวกต่อการมานั่งไล่แก้โค้ดที่หลัง เพราะมีการแบ่ง Model, View และ Controller (MVC) อย่างชัดเจน

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร (.pdf)

Course Outline

พื้นฐานผู้เข้าอบรม

 • HTML, CSS, JS พื้นฐาน
 • แนวคิด OOP C# .NET หรือ JAVA

CodeMobiles Learning Path
คลิปวีดีโอแนะนำแนวทางในการลงทะเบียนหลักสูตรโค้ดโมบายส์ สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในตัวเองว่าควรลงหลักสูตรไหน
พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
 • - HTML, CSS เบื้องต้น
 • - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น C#, Java, JavaScript, HTML และ CSS พื้นฐาน เป็นต้น *ใช้ภาษา TypeScript and JavaScript ในการสอน

เหมาะสำหรับ :
 • - ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบ Web Application ด้วย Angular + Node.JS ในรูปแบบ Responsive Website ซึ่งทำงานได้เหมือน Mobile/Win App ตอบสนองไว

สิ่งที่ต้องเตรียม :
 • 1. เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / macOS พร้อมติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้
 • 2. สมุดปากกา
 • 3. Thumb dive


ตัวอย่าง Workshops ระบบ POS (Point of Sale)สอนโดยทีมงานที่พัฒนาระบบ POSPOS - www.pospos.co

เรียนรู้การ Optimize Web
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

เนื้อหาโดยละเอียด
  Day 1 (MEAN Architecture)
  • - Introduction Angular / Node.js / Express / MongoDB
  • - Setup Development Tools (Node.js + Angular 16 package)
  • - Using NPM (Node Package Manager)
  • - Pure NodeJS vs NodeJS-With-Angular
  • - Basic Command lines in Angular CLI
  • - New Angular Project
  • - Review Project Structure
  • - Angular Architechture
   • Modules and NgModules
   • Comonents
   • Decorator (@Injectable, @Component)
   • Data and Event Binding
   • Directive (Built-In and Custom)
   • Routing
   • Router-outlet
   • Router-outlet Event-Handlering
   • Route Guard with CanActivate and CanDeActivate
   • Fixing Wrong Pop-Stack in Router-Outlet in case of canDeActivate
   • Pipe (Built-in and Custom)
   • Single Page Web Application
   • Service and Dependency Injection
  • - Export and Import Angular Components
  • - Using Angular Directive (*ng For and *ngIf)
  • - Bundle Icons
  • - Bundle Fonts
  • - Using JQuery in Angular
  • - Typescript Programming
  • - Create Components
  • - Calling External Javascript from TypeScript

  Day 2 (Angular and Meterial Design Integration)
  • - Begin CMPos Workshop
  • - Material Design Integration
  • - Add Components and Services to Material
  • - Data Exchange between Components both (Child and Parent)
  • - Event Emitter and Listener between Components
  • - Create Service (sharing data and functionality)
  • - Create Routing for POS and Stock Workshop
  • - Routing with Parameters
  • - Angular Forms (Template-Driven and Reactive)
  • - Angular Forms (Validation Module)
  • - Integrate DataTable and Pagination
  • - Using NPM and Popular ng modules such as json2ts, angular-material, bootstrap
  • - Popular Visual Studio Code Extensions such as Angular 16 Snippet
  • - Angular Form and 2-Ways Data Binding
  • - Loggging and Debugging
  • - Angular Regular Expression with Pipe

  Day 3 (WebAPI, InMemoryWebAPI + Node.js)
  • - Module and Component Management
  • - Connecting In-Memory WebAPI (Mock-up WebAPI)
  • - Deep Dive Node.js
  • - WebAPI with Node.js
  • - Using Nodemon - automatically Restarting App Tool.
  • - Routing (HTTP GET, POST, DELETE and PUT) in Node.js with Express
  • - Manage Static Files (Images, CSS, Html, etc.)
  • - Learn All Response Function (Write,End,Send,Json,SendFile,Redirect, Render)
  • - Use Express Facade Technique using app.all
  • - Error Handler such as Page not found, etc.
  • - JSON Parsing with Body-Parser
  • - Export/Import Router Module
  • - Chain Routing Handlers
  • - Passing multiple parameters
  • - Regular Expression of Parameters ex: /:id, /:from-to...
  • - Using View/Template Engine (EJS/ Pug) to Manage Frontend for NodeJS without Angular
  • - Asyn Commu. with Reactive Way (Observable, Promise, Async-Await)
  • - Using Observable Operators [Of, First, timeout]
  • - Http Error Handling using RXJS Catch
  • - Angular + Node.js Integration
  • - LocalStorage and Session Handler

  Day 4 (MongoDB/Mongoose + Node.js Integration)
  • - MongoDB Installation and Integration
  • - Learn How NoSQL and RDBMS Difference is
  • - MongoDB Concept (Document, Collection, Fields)
  • - MongoDB Robo3T and Compass (GUI)
  • - MongoDB Using Mongoose framework to access MongoDB as Profs.
  • - Insert, Select, Update, Delete, Join (aggregate) in MongoDB
  • - Using Mongoose for Collection Schema and Default/Automation
  • - MongoDB Import and Export
  • - Connect RESTFul Webservice (JSON)
  • - Authentification as Profs.
  • - Implement Secure API with JWT (JSON Web Token)
  • - Import @angular Modules and External JavaScript Modules
  • - Upload file with Formiable Package
  • - PM2 ($ pm2 start app.js) - Start / Stop / Restart and Log

  Day 5 (Finish Workshop + Deployment + ResponsiveCSS)
  • - Finish Workshop's Logic and Features
  • - Enable SEO for Angular with Server Render (Angular Universal)
  • - Solving CORS (Cross-Origin Resource Sharing) Issue
  • - Solving Redirection problem with Fallback
  • - Deploy in root and sub-domain
  • - Production Deployment
  • - Fixing Problem Access Deny Due to Using IP
  • - Optimizing and SpeedUp with AOT
  • - Demo - Deploy on Nginx
  • - Demo - Lazy Loaidng on Featured Module
  • - FAQ

สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข


More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโค้ดโมบายส์ จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ จ่ายเพิ่ม 2,500 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด
หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +(66) 2-689-7926, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +(66) 2-689-8943

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : https://www.codemobiles.com/biz/productรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)2-689-8943

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: AnyDesk (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Gist-GitHub

: ShareCode

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการฝากข้อความที่
Line: @codemobiles

สมัครเรียน

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for KidsFlag Counter

Subscribe | Contact Us | Careers | Privacy Policy
Copyright © 2010-2024 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.