Warning: include(footer.html): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/codemobiles.com/biz/training/rentmac.html on line 305

Warning: include(): Failed opening 'footer.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/html/codemobiles.com/biz/training/rentmac.html on line 305

Warning: include(sidebar_course.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/codemobiles.com/biz/training/rentmac.html on line 300

Warning: include(): Failed opening 'sidebar_course.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/html/codemobiles.com/biz/training/rentmac.html on line 300

CM Rental by CodeMobiles เปิดให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac แบบรายวัน, รายสัปดาห์ และ รายเดือน สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ไปใช้งานในระยะเวลาสั้นๆ รวมไปถึงผู้ที่เข้าอบรมในหลักสูตรของทางโค้ดโมบายส์แต่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์มาเรียน หากท่านสนใจเช่าเครื่อง สามารถติดต่อหาเราได้ทันที

ติดต่อสอบถาม : คุณกานต์ 081-359-9468, 087-676-0813


Macbook Pro Retina 13"
Processor : 2.7 GHz Intel Core i5
Ram : 8 GB 1866 MHz LPDDR3
Harddisk : Flash Storage 128 GB
Graphics : Intel Iris Graphics 6100
OS : Latest Version
ค่าเช่าต่อวัน : 1,500 บาท
ค่าเช่าต่อสัปดาห์ : ติดต่อเจ้าหน้าที่
ค่าเช่าต่อเดือน : ติดต่อเจ้าหน้าที่

Macbook Pro 13"
Processor : 2.3 GHz Intel Core i5
Ram : 8 GB 1333 MHz DDR3
Harddisk : 120 GB (SSD) + 320 GB (HDD)
Graphics : Intel HD Graphics 3000 512 MB
OS : Latest Version
ค่าเช่าต่อวัน : 1,000 บาท
ค่าเช่าต่อสัปดาห์ : ติดต่อเจ้าหน้าที่
ค่าเช่าต่อเดือน : ติดต่อเจ้าหน้าที่

Macbook Air 13"
Processor : 1.8 GHz Intel Core i5
Ram : 4 GB 1600 MHz DDR3
Harddisk : 120 GB (SSD)
Graphics : Intel HD Graphics 4000 1536 MB
OS : Latest Version
ค่าเช่าต่อวัน : 1,000 บาท
ค่าเช่าต่อสัปดาห์ : ติดต่อเจ้าหน้าที่
ค่าเช่าต่อเดือน : ติดต่อเจ้าหน้าที่

*** ราคาค่าเช่าที่ระบุไว้ คือราคาสำหรับนำเครื่องไปใช้นอกสถานที่ หากเป็นกรณีเช่าเครื่องเพื่อใช้อบรมภายในสถาบัน หรือเช่าเครื่องพร้อมใช้บริการเช่าห้องประชุม จะเช่าได้ในราคาที่ถูกกว่า