ตารางอบรม (สอนผ่าน zoom) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.


หลักสูตร Vue.js v3 (TS) / Node.js-Express (TS) / MongoDB

ในหลักสูตรนี้ เราจะได้เรียนเขียนเวป SPA (Single Page Application) ด้วย Vue Framework Frontend ในรูปแบบ MVVM ที่ทำงานร่วมกับ(เชื่อมต่อ) Node.js-Express(Typescript), MongoDB/MySQL (Backend) และได้รับปรับปรุงให้สอนด้วยภาษา Typescript เพื่อรองรับ Static Type พร้อม Secured Web APIs & Routes ผ่าน JWT และ Pinia State Management ที่จะช่วยทำให้การเขียน web application ง่ายต่อการวิเคราะห์, บำรุงรักษา, ปลอดภัย, รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรนี้เราจะ deploy บน Docker

ด้วยความสามารถของ Vue.js v3 (frontend web library) ที่ใกล้เคียงกับทั้ง Angular และ ReactJS แต่ Vue จะนำ features เด่นของแต่ละค่ายมาประยุกต์ เพื่อให้การพัฒนามีความสะดวกมากขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร (.pdf)

Course Outline

พื้นฐานผู้เข้าอบรม

 • HTML, CSS, JS พื้นฐาน
 • แนวคิด OOP C# .NET หรือ JAVA

CodeMobiles Learning Path
คลิปวีดีโอแนะนำแนวทางในการลงทะเบียนหลักสูตรโค้ดโมบายส์ สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในตัวเองว่าควรลงหลักสูตรไหน
รีวิวหลักworkshop ที่จะได้เรียน
พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
 • - HTML, CSS เบื้องต้น
 • - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น C#, Java, JavaScript, HTML และ CSS พื้นฐาน เป็นต้น *ใช้ภาษา ES7 and HTML ในการสอน

เหมาะสำหรับ :
 • - ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบ Web Application ด้วย Vue.js v3 + Node.JS ในรูปแบบ Responsive Website ซึ่งทำงานได้เหมือน Mobile/Win App ตอบสนองไว

สิ่งที่ต้องเตรียม :
 • 1. เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / macOS พร้อมติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้
 • 2. สมุดปากกา
 • 3. Thumb dive

ตัวอย่าง Workshop ระบบ POS (Point of Sale)

สอนโดยทีมงานที่พัฒนาระบบ POSPOS - www.pospos.co


เนื้อหาโดยละเอียด
  Day 1 (MEVN Architecture)
  • - Introduction MEVN FullStack - Vue.js v3 (Typecript) / Node.js-Express (Typescript) / MongoDB / Docker
  • - The Difference between Angular, React.js and Vue.js v3
  • - Setup Development Tools (Node.js + Vue.js v3 packages)
  • - Using NPM (Node Package Manager)
  • - Basic Command Lines in Vue.js v3 CLI
  • - New Vue.js v3 Project with Vite
  • - Review Project Structure
  • - Typescript (Javascript for Vue.js v3)
  • - Learn How Virtual-DOM of Vue.js v3 is better than ..
  • - Well Vue.js v3 Project File Structure - Pinia State Management
  • - Vue.js v3 Architechture (View layer)
   • App Instance
   • Component
   • Vue Object
   • Component Lifecycle
   • Template
   • Props
   • Computed
   • Method
   • Filter
   • Data and Event Binding
   • Single Page Web Application
  • - Communication between Components (forward and backward)
  • - Vue.js v3 Template Update Mechanism
  • - Vue.js v3 Form and 2-Ways Data Binding
  • - Export and Import Vue.js v3 Components
  • - Bundle Icons
  • - Bundle Fonts

  Day 2 (Vuetify/AntDesign/TailwindCSS - Material Design Integration and VueX and Pinia - State Management)
  • - Begin vuePOS Workshop
  • - Material Design Theme Integration with Vuetify/AntDesign
  • - Flexbox - Modern CSS for Web Responsive
  • - Setup AntDesign for Vue
  • - Setup TailwindCSS
  • - Data Exchange between Components both (Child and Parent)
  • - Callback with props between Components
  • - Routing Solution for (SPA)
  • - Sending Parameters via View-Routes
  • - Authened Routes and Authentication in Vue Router
  • - State Management with Vuex (sharing state and actions)
  • - Setup Pinia State Management
  • - Setup Pinia Multiple Stores
  • - Create Routing for POS and Stock Workshop
  • - Routing with Parameters
  • - Popular Visual Studio Code Extensions such as Vue.js v3 Snippet
  • - Loggging and Debugging
  • - VueDevTool

  Day 3 (Node.js and Backend Middleware Integration)
  • - Deep Dive Node.js
  • - JSON WebAPI with Node.js with Axios
  • - Axios Interceptor (Professional HttpClient)
  • - Using Nodemon - automatically Restarting App Tool.
  • - Routing (HTTP GET, POST, DELETE and PUT) in Node.js with Express
  • - Manage Static Files (Images, CSS, Html, etc.)
  • - Learn All Response Function (Write,End,Send,JSON,SendFile,Redirect, Render)
  • - Use Express Facade Technique using app.all
  • - Error Handler such as Page not found, etc.
  • - JSON Parsing with Body-Parser
  • - Chart.js Integration
  • - Chain Routing Handlers
  • - Passing multiple parameters
  • - Regular Expression of Parameters ex: /:id, /:from-to...
  • - Using View/Template Engine (EJS/ Pug) to Manage Frontend for NodeJS without Vue.js v3
  • - Asyn Commu. with Reactive Way (Observable, Promise, Async-Await)
  • - Using Observable Operators [Of, First, timeout]
  • - Vue.js v3 + Node.js Integration
  • - LocalStorage and JWT-Integration

  Day 4 (MongoDB/TypeORM + Node.js Integration)
  • - MongoDB Installation and Integration
  • - Learn How NoSQL and RDBMS Difference is
  • - MongoDB Concept (Document, Collection, Fields)
  • - MongoDB Robo3T and Compass (GUI)
  • - MongoDB Using TypeORM framework to access MongoDB as Profs.
  • - Insert, Select, Update, Delete, Join (aggregate) in MongoDB
  • - Using TypeORM for Collection Schema and Default/Automation
  • - MongoDB Import and Export
  • - Connect RESTFul Webservice (JSON)
  • - Authentification as Profs.
  • - Implement Secure API with JWT (JSON Web Token)
  • - Upload file with Formiable Package
  • - PM2 ($ pm2 start app.js) - Start / Stop / Restart and Log

  Day 5 (Finish Workshop + Deployment + Docker)
  • - Finish Workshop's Logic and Features
  • - Solving CORS (Cross-Origin Resource Sharing) Issue
  • - Solving Redirection problem with Fallback
  • - Deploy in root and subfolder
  • - Production Deployment
  • - Isolating Development and Production Environment .ENV
  • - Fixing Problem Access Deny Due to Using IP
  • - How to prevent Node.js Blocking IO
  • - Understand Event-Loop and Thread Pool
  • - Demo - Deploy on Docker and Docker-Compose
  • - FAQ

แนะนำหลักสูตร

สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข


More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโค้ดโมบายส์ จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ จ่ายเพิ่ม 2,500 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด
หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +(66) 2-689-7926, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +(66) 2-689-8943

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : https://www.codemobiles.com/biz/product

รูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)2-689-8943

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: AnyDesk (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Gist-GitHub

: ShareCode

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการฝากข้อความที่
Line: @codemobiles

สมัครเรียน

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for KidsFlag Counter

Subscribe | Contact Us | Careers | Privacy Policy
Copyright © 2010-2024 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.